Equipment lease

Is uw machinepark aan vernieuwing toe, maar loopt u tegen de hoge investeringskosten aan? Dan is ons Equipment lease concept wellicht iets voor uw organisatie?

 

9

DE VOORDELEN VAN EQUIPMENT LEASE

In de moderne wereld zoals wij die kennen, gaat alles snel. Dit kunt u vrijwel overal in terug zien. Zo ook het verouderen van moderne machines. We stellen steeds meer eisen aan onze machines, voertuigen en andere materiële zaken. Veel ondernemers zien dat het veel geld kost om alle trends bij te blijven. Een redelijk nieuw fenomeen is het zogenaamde ‘Equipment lease’. Wat is dit precies en wat zijn de beweegredenen om wel of juist niet te kiezen voor deze leasevorm?

9

MOGELIJKHEDEN

De mogelijkheden van Equipment lease zijn groot. Dit gaat van productiemachines tot luchtbehandelingsinstallaties. Veel ondernemingen die hard groeien, kunnen de kosten van kapitaalgoederen nauwelijks financieren. Het kapitaal van de onderneming is vaak nodig om het onderhanden werk, voor te financieren. Met een leasecontract voor uw machines, hoeft u slechts een maandelijkse bijdrage te leveren. Door het niet te hoeven betalen van de volledige aanschafwaarde, blijft er meer geld over om de groei van het bedrijf te financieren.

9

EQUIPMENT LEASE

In wezen is deze leasevorm een manier om gebruik te maken van het nieuwste materieel, maar zonder dat u hier zelf geld in investeert. Zoals vrijwel iedereen weet is leasing een overeenkomst tussen twee partijen, waarbij de ene partij het product financiert voor de andere partij, tegen een periodieke betaling. Equipment lease gaat over het leasen van kapitaalgoederen in de breedste zin van het woord.

9

VOORDELEN

Hierbij een aantal voordelen op een rij:

  • Zoals gezegd, geen hoge aanschafkosten voor materieel;
  • Automatiseren van uw processen zonder veel geld te investeren;
  • Maandelijkse een vaste kostenpost voor al uw kapitaalgoederen;
  • Het beslissingstraject is korter dan bij een dure aanschaf, dus u beschikt eerder over uw nieuwe materieel;
  • De meeste leasemaatschappijen geven een vaste rente af waardoor u voor een lange periode weet wat uw uitgaven zijn;
  • Omdat u op papier de economisch eigenaar bent, kunt u als zodanig ook uw balans opstellen, met de bijbehorende fiscale voordelen.
  • De voordelen verschillen per leasecontract en zijn afhankelijk van het object waar het over gaat.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan contact op via ons telefoonnummer of contactformulier